Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

RTLS w oparciu o UWB jest coraz częściej wykorzystywana w zarządzaniu stadami zwierząt w przedsiębiorstwach rolniczych. System pozwala rolnikom i farmerom śledzić lokalizację, ruch i zachowanie zwierząt w czasie rzeczywistym, dostarczając cennych informacji na temat zdrowia i dobrostanu zwierząt. Systemy UWB RTLS działają przy użyciu sieci czujników i nadajników-odbiorników, które komunikują się ze sobą w celu określenia lokalizacji zwierzęcia. Czujniki te to zazwyczaj małe, lekkie zawieszki, które można przymocować do obroży lub kolczyka zwierzęcia. Tagi emitują sygnał o niskiej mocy, który jest wykrywany przez nadajniki-odbiorniki, które następnie wykorzystują triangulację do określenia lokalizacji zwierzęcia.

Jedną z kluczowych zalet systemów UWB RTLS jest ich wysoka dokładność. Ponieważ sygnały UWB mogą przenikać przez ściany i inne przeszkody, system może dostarczać dokładne dane o lokalizacji nawet w trudnych warunkach, takich jak stodoły lub inne pomieszczenia wewnętrzne. Dodatkowo, ponieważ sygnały UWB mogą być przesyłane na duże odległości, system może pokryć duże obszary, dzięki czemu idealnie nadaje się do monitorowania dużych stad zwierząt. 

Kolejną ważną zaletą systemu UWB RTLS jest jego zdolność do dostarczania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu rolnicy i hodowcy mogą monitorować swoje zwierzęta w czasie rzeczywistym, dostarczając im cennych informacji na temat zachowania i dobrostanu zwierząt. Na przykład, jeśli zwierzę wydaje się chore lub ranne, system może zaalarmować rolnika lub farmera, umożliwiając mu szybkie podjęcie działań. Systemy UWB RTLS mogą być również wykorzystywane do monitorowania ruchu zwierząt, co może dostarczyć cennych informacji o ich zachowaniu i zwyczajach. Na przykład rolnicy i farmerzy mogą używać systemu do śledzenia ruchu krów podczas wypasu, co może pomóc im zoptymalizować wzorce wypasu i zwiększyć produktywność ich gruntów. 

Podsumowując, systemy UWB RTLS to potężna technologia, która może zapewnić rolnikom i farmerom cenny wgląd w zdrowie i dobrostan ich zwierząt gospodarskich.  Zdolność systemu do dostarczania danych w czasie rzeczywistym i wysoka dokładność sprawiają, że jest cennym narzędziem do zarządzania żywym inwentarzem. Dzięki systemowi lokalizacji rolnicy i farmerzy mogą szybko podjąć działania, jeśli np. zwierzę wydaje się chore lub ranne, co może pomóc w poprawie ogólnego stanu zdrowia i produktywności ich zwierząt gospodarskich. Ponadto system umożliwia rolnikom i farmerom śledzenie przemieszczania się zwierząt, co może dostarczyć cennych informacji o ich zachowaniu i zwyczajach, co może pomóc zoptymalizować wzorce wypasu i zwiększyć produktywność ich gruntów.

Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) wykorzystujące technologię ultraszerokopasmową (UWB) to najnowocześniejsza technologia, która jest coraz częściej wykorzystywana do śledzenia bezzałogowego statku powietrznego (BSP) w pomieszczeniach. Technologia ta pozwala na precyzyjne i dokładne śledzenie BSP poruszających się w przestrzeniach wewnętrznych, dostarczając cennych informacji na temat ich zachowania i użytkowania.

UWB RTLS działa przy użyciu sieci czujników i nadajników-odbiorników, które komunikują się ze sobą w celu określenia lokalizacji BSP. Czujniki te to zazwyczaj małe, lekkie znaczniki, które można przymocować do konstrukcji BSP, bez obawy o jego nadmierne zużycie energii. Tagi śledzące emitują sygnał o niskiej mocy, który jest wykrywany przez stacje referencyjne, które następnie wykorzystują triangulację do określenia lokalizacji BSP. Jedną z kluczowych zalet systemów UWB RTLS do śledzenia dronów w pomieszczeniach jest ich wysoka dokładność. Ponieważ sygnały UWB mogą przenikać przez ściany i inne przeszkody, system może dostarczać dokładne dane o lokalizacji nawet w trudnych warunkach, takich jak magazyny lub fabryki. Dodatkowo, ponieważ sygnały UWB mogą być przesyłane na duże odległości, system może obejmować duże obszary, co czyni go idealnym do monitorowania wielu dronów jednocześnie.

Kolejną ważną zaletą systemów UWB RTLS do śledzenia dronów w pomieszczeniach jest ich zdolność do dostarczania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu operatorzy mogą monitorować ruch i zachowanie swoich dronów w czasie rzeczywistym, dostarczając cennych informacji na temat ich użytkowania i wydajności. Na przykład, jeśli dron wydaje się działać nieprawidłowo lub działa poza zaprogramowanymi parametrami, system może ostrzec operatora, umożliwiając mu szybkie podjęcie działań. Systemy UWB RTLS mogą być również wykorzystywane do śledzenia ruchu dronów w czasie rzeczywistym, dostarczając cennych informacji na temat ich zachowania i wzorców użytkowania. Na przykład operatorzy mogą używać systemu do śledzenia ruchu dronów podczas rutynowych inspekcji lub zadań konserwacyjnych, co może pomóc im zoptymalizować operacje i poprawić wydajność.

Podsumowując, system UWB RTLS może dostarczyć cennych informacji na temat zachowania i użytkowania dronów w pomieszczeniach. System pozycjonowania ma zdolność do dostarczania danych w czasie rzeczywistym i wysoką dokładność sprawiają co sprawia, że jest cennym narzędziem do monitorowania pozycji dronów w pomieszczeniach zamkniętych. Technologia ta może być wykorzystywana do monitorowania ruchu i zachowania dronów, na przykład w celach związanych z bezpieczeństwem i ochroną, a także do optymalizacji operacji i poprawy efektywności wykorzystania dronów w pomieszczeniach w różnych branżach, takich jak logistyka, produkcja i gospodarka magazynowa.

Technologia ultraszerokopasmowego (UWB) systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) jest coraz częściej wdrażana w inteligentnych miastach w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa i ogólnej jakości życia mieszkańców. W Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej trwają projekty pilotażowe mające na celu wdrożenie i optymalizację technologii RTLS do monitorowania ruchu i transportu publicznego i innych zastosowań mających na celu inteligentne zarządzanie.  

Śledząc w czasie rzeczywistym pozycję i ruch pojazdów, rowerzystów i pieszych, RTLS oparty na UWB może dostarczać cennych informacji do systemów kontroli ruchu. Informacje te można wykorzystać do optymalizacji przepływu ruchu, zmniejszenia korków i poprawy bezpieczeństwa obywateli na drogach. Informacje o lokalizacji i ruchu środków transportu publicznego, takiego jak autobusy i pociągi, można wykorzystać do poprawy wydajności transportu publicznego i dostarczania obywatelom informacji w czasie rzeczywistym o lokalizacji pojazdów i szacowanym czasie przyjazdu. Dostarczając informacje o lokalizacji w czasie rzeczywistym i umożliwiając optymalizację tras i rozkładów jazdy, UWB RTLS może pomóc obniżyć koszty operacyjne systemów transportu publicznego. Miejski system lokalizacyjny może ułatwić życie kierowców poprzez pomoc w znalezieniu dostępnych miejsc parkingowych. Informacje z systemy mogą być wykorzystane do naprowadzania kierowców do dostępnych miejsc parkingowych, tym samym do skrócenia czasu potrzebnego na znalezienie miejsca parkingowego i zmniejszenia korków. 

RTLS oparty na UWB może być używany do śledzenia w czasie rzeczywistym lokalizacji pojazdów służb ratowniczych, takich jak karetki pogotowia i wozy strażackie. Informacje te można wykorzystać do skrócenia czasu reakcji służb ratunkowych i poprawy bezpieczeństwa publicznego. Lokalizowanie ratowników i sprzętu medycznego w czasie rzeczywistym przyczyni się do poprawy świadomości sytuacyjnej i umożliwi lepszą koordynację działań ratowniczych. Dodatkowo system może służyć do śledzenia lokalizacji osób, w tym osób o specjalnych potrzebach, osób starszych i dzieci, aby poprawić bezpieczeństwo obywateli i skrócić czas udzielania pomocy w nagłych wypadkach. 

Podsumowując, RTLS w inteligentnych środowiskach miejskich może znacznie poprawić wydajność, bezpieczeństwo i ogólną jakość życia mieszkańców w inteligentnych środowiskach miejskich. Dostarczając w czasie rzeczywistym dane lokalizacyjne dla pojazdów, rowerzystów i pieszych, RTLS może zoptymalizować przepływ ruchu, zmniejszyć korki i poprawić wydajność transportu publicznego i służb ratunkowych. Dostarczając dane o lokalizacji transportu publicznego w czasie rzeczywistym, system może lepiej przewidywać i analizować ruch oraz wprowadzać poprawki w celu optymalizacji systemu transportowego.

System lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) oparty na technologii ultra szerokopasmowej (UWB) może być przydatny w kontroli jakości, dostarczając precyzyjnych danych lokalizacyjnych do śledzenia ruchu i pozycjonowania produktów, sprzętu i personelu w obiekcie. Informacje te można wykorzystać do poprawy wydajności i dokładności procesów kontroli jakości, takich jak identyfikacja wąskich gardeł na liniach produkcyjnych, śledzenie ruchu wadliwych produktów i monitorowanie wydajności sprzętu. Dodatkowo, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w lokalizację produktów i sprzętu, RTLS może pomóc zidentyfikować potencjalne problemy z jakością, zanim staną się poważnymi problemami, umożliwiając podjęcie szybkich i skutecznych działań naprawczych. Ogólnie rzecz biorąc, RTLS oparty na UWB może zapewnić organizacjom cenny wgląd w wydajność ich procesów kontroli jakości i pomóc im poprawić ogólną produktywność i wydajność. 

Śledzenie ruchu produktów w zakładzie produkcyjnym poprzez montaż tagów UWB do produktów może zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym w ruch i lokalizację produktów podczas ich przemieszczania się w zakładzie. Informacje te można wykorzystać do identyfikacji wąskich gardeł na liniach produkcyjnych, optymalizacji przepływu materiałów i zapewnienia, że produkty są wytwarzane zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami. Jeśli produkt zostanie zidentyfikowany jako wadliwy, RTLS  umożliwi szybkie i dokładne śledzenie lokalizacji wadliwego produktu w obiekcie. Pozyskana informacja umożliwi zidentyfikowanie źródła problemu, wyizolowaniu wadliwego produktu i zapobiegnięciu wysłania go do klientów.

Monitorowanie wydajności sprzętu – RTLS może być również używany do śledzenia lokalizacji i wykorzystania sprzętu w obiekcie. Dane o pozycji wykorzystać można do identyfikacji sprzętu, który nie działa, zaplanować konserwację i naprawy oraz zoptymalizować jego wykorzystanie. Zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w lokalizację i przemieszczanie się pracowników, RTLS można wykorzystać do optymalizacji przepływu pracy w obiekcie i identyfikacji obszarów, w których można poprawić wydajność pracowników, tym samym zwiększając jakość produkcji.

RTLS oparty na technologii UWB może być przydatny w kontroli jakości, dostarczając precyzyjnych danych lokalizacyjnych do śledzenia ruchu i pozycjonowania produktów, sprzętu i personelu w obiekcie. Informacje te można wykorzystać do poprawy wydajności, dokładności i zgodności procesów kontroli jakości. Przykładowe zastosowania to: identyfikacja wąskich gardeł na liniach produkcyjnych, śledzenie ruchu wadliwych produktów, monitorowanie wydajności sprzętu, poprawa wydajności pracowników i zapewnienie zgodności z przepisami. Podsumowując, RTLS oparty na UWB może dostarczać dane o lokalizacji w czasie rzeczywistym, które można wykorzystać do poprawy wydajności, dokładności i ogólnej jakości produktów.

Linie montażowe w niektórych fabrykach obsługiwane są przez pracowników posługujących się specjalistycznymi narzędziami posiadającymi różne ustawienia w zależności od wykonywanej nimi czynności. W przypadku zacieśniania połączeń parametr momentu obrotowego narzędzia może być ustawiany w różny sposób, w zależności od wymagań konstrukcyjnych elementu. Źle ustawione narzędzie może spowodować wadę konstrukcyjną elementu, a to może rodzić szereg konsekwencji narażających producenta na koszty. Znane są przypadki, kiedy dane narzędzie zostaje zagubione podczas pracy, a to może spowodować zatrzymanie linii produkcyjnej powodując starty sięgające dziesiątek tysięcy dolarów. Kontrola pozycji oraz automatyczne ustawianie parametrów narzędzi minimalizuje ryzyko związane z poniesieniem strat przez producentów, a coraz więcej fabryk decyduje się na wdrożenie systemów odpowiadających za zabezpieczenie tego obszaru.

Do monitorowania pozycji narzędzi wykorzystywane są znane systemy pozycjonowania w oparciu o RFID, podczerwień czy ultradźwięki. W związku z charakterystyką każdego z wcześniej wymienionych systemów, mogą one być nieskuteczne w razie wystąpienia różnych okoliczności. Przykładowo, do pozycjonowania w oparciu o podczerwień wykorzystywane są markery śledzące zbudowane z diod. Kamery podczerwieni obserwują diody zamontowane na narzędziu, a następnie w oparciu o odpowiednie przekształcenia matematyczne wyznaczana jest ich pozycja 3D, tym samym wyznaczając pozycję narzędzia. W przypadku gdy diody zostaną zasłonięte, przez co są niewidoczne dla kamer, ich pozycja jest niemożliwa do wyznaczenia, a tym samym system przestaje funkcjonować. Śledzenie pozycji w oparciu o ultradźwięki może się okazać równie nieskuteczne, gdyż fala dźwiękowa markera śledzącego może nakładać się z innymi falami emitowanymi przez inne urządzenia w pobliżu.

System pozycjonowania Esensic zapewnia estymację pozycji markerów śledzących w oparciu o fale UWB, których charakterystyka zapewnia niską pochłanialność przez otaczające materiały. Co więcej długość fali UWB jest znacząco różna od innych fal radiowych występujących na terenie zakładów produkcyjnych, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko występowania interferencji. Dzięki powyższemu, system pozycjonowania Esensic zapewnia nieprzerwane wyznaczanie pozycji narzędzi, a tym samym minimalizuje ryzyka związane z zatrzymaniem linii produkcyjnej lub niedokładności w ustawianiu parametrów narzędzi operatorów linii.

Dzięki systemowi Geofencing możliwym jest wykrywanie wirtualnych kolizji z obiektami na linii produkcyjnej. Przykładowo, gdy do pracownika na linii zbliży się wybrany element produkcyjny, system zarejestruje jakie są wymagane parametry dla narzędzia w celu zacieśnienia połączenia. Następnie system automatycznie ustawi moment obrotowy w narzędziu, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla danego elementu. Co więcej, w przypadku nieuważnego odłożenia narzędzia przez pracownika, system ciągle monitoruje jego pozycję, dzięki czemu jego czas jego odnalezienia zostaje maksymalnie skrócony. Zastosowanie systemu pozycjonowania Esensic do kontroli narzędzi na linii produkcyjnej niesie ze sobą wymierne korzyści dla producentów oraz minimalizuje ryzyko niepowodzenia produktów w ich funkcjonowaniu w środowisku docelowym.

Cyfrowy bliźniak to popularny model wirtualnego odtwarzania procesów zachodzących
w rzeczywistych obiektach. W przypadku przemysłu polega on na zwizualizowaniu zakładu pracy z wykorzystaniem grafiki 3D oraz na odtworzeniu w nim procesów wykonywanych przez ludzi oraz urządzenia. System ten działa w oparciu o techniki przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i ciągłemu odświeżaniu danych o obiektach i procesach zachodzących w zakładzie pracy. Z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka możliwym jest nie tylko bieżący podgląd obecnego stanu zakładu, ale i również prowadzenie symulacji związanych ze zmianami w jego funkcjonowaniu.

Obecnie cyfrowe bliźniaki zakładów produkcyjnych są tworzone głównie w oparciu o dane pochodzące z sensorów maszyn. Taki stan rzeczy umożliwia niepełną wizualizację i archiwizację danych o życiu zakładu, gdyż brakującym ogniwem jest brak informacji o poruszających się pracownikach oraz maszynach jeżdżących. Wdrożenie systemu pozycjonowania Esensic umożliwi zapełnienie opisywanej luki danych, dostarczając pełnej informacji o poruszających się pracownikach czy maszynach. Dopełnienie tej luki poda pełen obraz funkcjonowania zakładu pracy, tym samym umożliwiając dokładną analizę występujących problemów czy nieoptymalnych procesów.

Dobrze wykonany bliźniak to wirtualne środowisko 3D stanowiące reprezentację graficzną zakładu. Oznacza to, iż dokładne wymiary oraz kształty zakładu są odtworzone z wykorzystaniem trójwymiarowej grafiki komputerowej. Opisywane środowisko jest wyposażone również w modele 3D maszyn i urządzeń, o których informacje w postaci danych telemetrycznych są później wizualizowane. System pozycjonowania Esensic może być łatwo zintegrowany z systemem wizualizacji 3D, przekazując dane w czasie rzeczywistym. Dzięki integracji zwizualizowany może być ruch personelu zakładu oraz wszelkich maszyn jeżdżących, co umożliwia pełne monitorowanie procesów wraz z czynnikiem ludzkim.

Model Digital Twin zakładu produkcyjnego umożliwia symulowanie różnych scenariuszy funkcjonowania zakładu. Przeprowadzone symulacje obejmujące wszystkie kluczowe aspekty procesów w zakładzie, mogą pomóc w przewidywaniu wyników planowanych zmian. Przed wykonaniem realnych prób, które generują wysokie koszty, model Digital Twin umożliwia przeprowadzenie wielokrotnych symulacji przy różnych parametrach dla danych procesów. Dzięki temu znalezienie złotego środka dla funkcjonowania zakładu staje się prostsze oraz efektywne finansowo, bez negatywnego wpływu na bieżący proces produkcji. Co więcej cyfrowy bliźniak umożliwia dostęp do monitorowania operacji w zakładzie w sposób zdalny. Obecność personelu i jego efektywność może być stale kontrolowana niezależnie od tego czy kadra zarządzająca znajduje się obecnie na terenie zakładu.

Magazynowanie dóbr to złożony proces, na który składa się wiele czynników kształtujących jego cenę oraz końcowy zysk. Wielkie hale magazynowe zatrudniające setki pracowników wymagają dokładnego planu realizacji procesów, które zajmują mniej lub więcej czasu potrzebnego na przepływ materiałów w obrębie hali. System pozycjonowania Esensic oraz platforma do jego zarządzania umożliwiają dokładne monitorowanie procesów oraz poszukiwanie ich optymalizacji dzięki analizie statystycznej. Co więcej, system Esensic umożliwia ciągłe pozycjonowanie magazynowanych dóbr, dzięki czemu kadra zarządzająca oraz pracownicy mają stały dostęp do dokładnego ulokowania wybranego przedmiotu.

Wdrożony system pozycjonowania zapewnia ciągły dostęp do danych o trasach pokonywanych przez pracowników magazynu. Dane te pozyskiwane są w czasie quasi rzeczywistym, a następnie są archiwizowane, dzięki czemu mogą być poddane analizie w późniejszym czasie. Identyfikacja powtarzających się procesów pozwala na wyciąganie wniosków o wąskich gardłach, tworzeniu się stref nadmiernego ruchu, czy zagrożeń wynikających z potencjalnych kolizji. Każdy przestój w pracy magazynu niesie ze sobą wymierny koszt, którego można uniknąć dzięki monitorowaniu oraz planowaniu pracy z wykorzystaniem platformy Esensic. Optymalizacja procesów przekłada się nie tylko na zwiększenie wskaźnika efektywności operatora, ale również na pomniejszenie zużycia maszyn.

Kontrola stanu magazynowego opiera się w głównej mierze na manualnym skanowaniu etykiet przez operatorów magazynu. Proces ten jest nieefektywny oraz niesie ze sobą czynnik błędu ludzkiego, który przekłada się na niedokładność w kontroli stanu magazynowego oraz na zgubione pozycje, co skutkuje wymiernymi stratami. Wdrożenie systemu pozycjonowania umożliwi jednorazowe oznaczenie dobra wchodzącego na stan magazynu poprzez umieszczenie na nim niewielkiego markera śledzącego. Do markera przypisana zostaje wybrana etykieta, która następnie identyfikuje wybrane dobro bądź ich grupę. W platformie Esensic oznaczone dobro jest stale pozycjonowane, dzięki czemu dostęp do niego jest maksymalnie ułatwiony, a potencjalny błąd ludzki związany ze złym wyborem dobra z półki magazynowej zostaje wyeliminowany. Droga do poszukiwanej pozycji oraz czas jej poszukiwania mogą zostać maksymalnie skrócone, powodując oszczędności w przepływie dóbr.

System pozycjonowania Esensic oraz jego platforma do zarządzania to narzędzie, które pomaga rozwiązać problemy istniejące w procesie magazynowania. Analiza danych o procesach umożliwia ich dokładną wycenę z rozbiciem na koszty zatrudnienia, zużycia maszyn, logistyki czy popełnionych błędów przez operatorów. Już niewielka poprawa w każdym z wymienionych obszarów przekłada się na wymierne zyski dla firmy, a to wszystko dzięki jednorazowemu wdrożeniu systemu pozycjonowania Esensic.

Zabezpieczenie zakładu produkcyjnego ma kluczowe znaczenie w ochronie przed utratą zdrowia, mienia oraz ciągłości działania operacji. Z wykorzystaniem systemu pozycjonowania Esensic można zabezpieczyć każdy zakład produkcyjny niezależnie od rodzaju wykonywanej w nim pracy. Platforma do zarządzania systemem pozycjonowania udostępnia wszelkie dane o funkcjonowaniu personelu oraz pojazdów znajdujących się na terenie zakładu, informując o lukach w zabezpieczeniach lub potencjalnych zagrożeniach.

Dostęp personelu do różnych stref zakładu to ważny czynnik limitujący potencjalne ryzyka związane z wypadkami osób. Zakłady pracy często podzielone są na strefy, gdzie w każdej z nich występować może ryzyko wypadku. Gdy nieprzeszkolony pracownik znajdzie się w strefie zagrożenia może dojść do utraty jego życia lub zdrowia. W przypadku zastosowania systemu śledzenia, obecność pracownika w niedozwolonej dla niego strefie zostałaby odnotowana, a system wygenerowałby automatyczny alarm umożliwiając tym samym podjęcie stosowanych kroków.

Powyższe podejście możliwe jest dzięki wirtualnym strefom dostępu. Strefy można konfigurować dowolnie z wykorzystaniem narzędzia planera firmy Esensic. Po utworzeniu planu zakładu, na jego powierzchni można wyznaczać strefy oraz dowolnie je konfigurować, edytować i usuwać. Przykładowo, do danej strefy dostęp mogą mieć jedynie pracownicy o wybranym oznaczeniu w systemie. W momencie, gdy w danej strefie zarejestrowana zostanie obecność pracownika o innym oznaczeniu niż to przewidywane, system wyświetli informację na ekranie. Dzięki elastyczności oprogramowania Esensic, możliwym jest integracja alarmów do innych systemów informatycznych znajdujących się w zakładzie. Integracja z innymi systemami umożliwi sterowanie oświetleniem, działaniem maszyn i urządzeń czy zapobieganiu potencjalnym kolizjom.

Kontrola dostępu w obiektach realizowana jest głównie poprzez karty dostępu. Rozwiązanie to jest wygodne, gdyż karty są lekkie i niewielkie a ich koszt jednostkowy jest niski. System pozycjonowania Esensic może również służyć jako system kontroli dostępu. Dzięki wysokiej precyzji śledzenia, przyznawanie dostępu do różnych pomieszczeń może odbywać się zdalnie. System będzie dokładnie wiedzieć, który pracownik próbuje uzyskać dostęp do danego pomieszczenia, a wszystko może odbywać się bez fizycznego przykładania karty do czytnika. Co więcej, markery śledzące Esensic są lekkie, a ich rozmiary nie przekraczają wymiarów standardowej karty kontroli dostępu dzięki czemu pracownicy nie zostaną dodatkowo obciążeni.

Dzieła sztuki w muzeach, galeriach czy zabytkowych obiektach sakralnych wymagają specjalnej ochrony ze strony kustoszy. Często ich wartość liczona jest w milionach, co wynika z unikatowości oraz historii ich pochodzenia. W sytuacjach kryzysowych dzieła sztuki narażone są na częściowe lub całościowe zniszczenie powodując ich bezpowrotną utratę. W przypadku wystąpienia pożaru, zadymienie stanowi największą przeszkodę w ratowaniu mienia, co spowodowane jest brakiem widoczności. Nawet w przypadku, gdy pożar wystąpił w jednym pomieszczeniu, zadymienie potrafi objąć cały obiekt.

W dymie zawarte są cząsteczki niedopalonego paliwa, które mogą osadzać się na dziełach sztuki powodując ich zniszczenie. Jednocześnie zadymienie ogranicza widoczność, dlatego strażacy podejmujący akcje ratownicze mogą nie znaleźć dzieł do uratowania bez pomocy odpowiedniego systemu nawigacji. Dzieła sztuki, które mogłyby zostać uratowane, są narażone na zniszczenie powodując znaczące straty kulturowe oraz finansowe.

Wdrożenie systemu pozycjonowania dla dzieł sztuki może rozwiązać problem ich odnajdywania w pomieszczeniach zadymionych. Wdrożenie takiego systemu musiałoby wiązać się z zapewnieniem niezależnego źródła zasilania z wykorzystaniem baterii UPS, gdyż podczas pożaru zasilanie budynku jest odcinane przez strażaków. Działający niezależnie od zasilania system pozycjonowania może być obsługiwany przez dowódcę akcji, umożliwiając bieżący podgląd pozycji dzieł sztuki oraz swojego zespołu. Strażacy wchodzący do akcji muszą otrzymać mały tag śledzący, który może zostać umieszczony w odzieży ochronnej.

Wybrane dzieła sztuki mogą mieć swój priorytet nad innymi, co umożliwia wykreowanie planu akcji ratunkowej. W zależności od stosunku wartości danych obiektów do uratowania, system może ułatwić dobór kolejności ich wynoszenia z zagrożenia, poprzez sortowanie ich listy. Dzięki łączności radiowej dowódca akcji może nawigować swój zespół w przestrzeni zadymionej, gdyż posiada bieżący podgląd jego pozycji na planie budynku. System może również zostać umieszczony bezpośrednio na osobach wkraczających do akcji. Wyświetlanie własnej pozycji oraz pozycji dzieł sztuki może odbywać się z poziomu ekranu niewielkiego smartfona. Takie urządzenie może być zamontowane w odpowiedniej opasce, która następnie może zostać ulokowana na przedramieniu ratownika. Dzięki temu ratownik posiadać będzie stały odstęp do niezbędnych informacji, niezależnie od łączności z dowódcą akcji. Przeprowadzona w ten sposób akcja ratownicza zapewnia nie tylko możliwość ochrony unikatowego i drogocennego mienia, ale również zwiększa bezpieczeństwo osób podejmujących czynności ratownicze.

    Zostańmy w kontakcie!