Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode


Polityka Prywatności oraz Polityka cookies Esensic Sp. z o.o


Wstęp do Polityki prywatności

ESENSIC Sp. z o.o. bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników stron https://esensic.com/, https://hlp.esensic.com/, https://manager.esensic.com/, https://designer.esensic.com/, https://help.esensic.com/ naszych partnerów i współpracowników.

Zdajemy sobie sprawę, że tylko dokładna informacja o działaniach podejmowanych na danych osobowych pomoże zaufać naszej firmie i swobodnie korzystać z możliwości oferowanych przez naszą stronę internetową. Poniższy dokument pomoże Państwu zapoznać się z zasadami, jakimi się kierujemy, bez względu na to, czy tylko przeglądają Państwo naszą stronę czy też korzystają
z naszych usług za jej pośrednictwem.

Zapewniamy Państwa, że chcemy chronić i odpowiednio traktować wszelkie dane osobowe, które są przez nas przetwarzane. Dlatego publikujemy niniejszą Politykę Prywatności, aby przedstawić nasze podejście do tego tematu.

Klauzula informacyjna – RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest ESENSIC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włościańskiej 11/1a, 10-683 Olsztyn.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie naszej polityki prywatności proszę kontaktować się z nami poprzez email lub listownie:

E-mail: biuro@esensic.com

Adres korespondencyjny:

ESENSIC Sp. z o.o.

ul. Włościańska 11/1a

10-683 Olsztyn

Celem niniejszej Polityki jest przybliżenie użytkownikowi ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności, niezależnie od źródła i rodzaju pozyskanych danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie będą miały przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), a także odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Spis treści

 1. Czym są dane osobowe?
 2. Jakie informacje możemy gromadzić, jak je pozyskujemy oraz w jakim celu są przetwarzane?
 3. Jak i dlaczego wykorzystujemy twoje dane?
 4. Z kim dzielimy się twoimi danymi?
 5. Łącza do stron osób trzecich.
 6. W jaki sposób chronimy twoje dane?
 7. Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?
 8. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych?
 9. Prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi
 10. Czym są ciasteczka (ang. cookies)?
 11. Jakich ciasteczek używamy i w jakich celach?
 12. Czy ta Polityka Prywatności może ulec zmianie?

Czym są dane osobowe?

Dla celów naszej Polityki Prywatności, dane osobowe to informacje osobach fizycznych za pomocą których możliwa jest ich pośrednia lub bezpośrednia identyfikacja osoby fizycznej, takie jak np.: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane.

Jakie informacje możemy gromadzić, jak je pozyskujemy oraz w jakim celu są przetwarzane?

Możemy zbierać i przechowywać Państwa dane, wtedy gdy:

 1. odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Mogą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, nie mówiąc nam kim Państwo są i nie ujawniając informacji o sobie. Nasze serwery mogą zebrać anonimowe informacje dotyczące Państwa odwiedzin na naszej stronie, jak na przykład adres IP i domena, którą wykorzystali Państwo do wejścia na naszą stronę, rodzaj wyszukiwarki, strona na którą Państwo weszli i opuścili, jakakolwiek podstrona wewnątrz naszej strony, którą Państwo obserwują z tego adresu IP oraz kraj, w którym się Państwo znajdują. Używamy tych danych do obserwowania funkcjonowania naszej strony (np. liczba odwiedzin, przeciętnie spędzony czas, oglądane podstrony, itp.), jak również do celów operacyjnych, na przykład do nieustannego usprawniania naszej strony.
 2. gdy pośrednio przekazywane są nam informacje, podczas gdy odwiedzą nas Państwo
  w mediach społecznościowych i wykonają jakąś aktywność, np. na Facebooku, Instagramie, w takiej sytuacji możemy również odczytać Państwa dane osobowe. Te informacje będą zależne od ustawień prywatności, które ustawili Państwo na każdej z tych platform. Aby zmienić aktualne ustawienia na tych platformach, proszę odnieść się do zasad prywatności portali. Linki do polityk prywatności powyższych serwisów zamieściliśmy na końcu tej Polityki.

Możemy również uzyskać informacje na temat Państwa odwiedzin na naszej stronie lub podstronie, na przykład odnośnie podstron, które Państwo zobaczyli gdy przemieszczali się po niej, na podstawie ciasteczek (ang. Cookies). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do sekcji Ciasteczka w tej Polityce Prywatności.

W zależności od łączącego nas charakteru i stosunku możemy gromadzić różne dane osobowe, ale zawsze niezbędne do określonego celu.

Z kim dzielimy się twoimi danymi?

Będziemy wykorzystywali Państwa dane wyłącznie do celów, do których zostały pozyskane. Nigdy nie sprzedamy lub nie przekażemy danych osobowych osobom ani instytucjom trzecim.
W przypadku otrzymania wiadomości marketingowej sugerującej zgodę ESENSIC Sp. z o.o. lub udostępnienie danych, prosimy o pilny kontakt z nami.

Przekażemy Państwa dane osobowe wyłącznie do uprawnionych odbiorców danych. Poniżej wymieniono przykładowe grupy.

Zewnętrzni dostawcy: może być konieczne, byśmy przekazali Państwa dane dostawcom usług,
z którymi posiadamy zawarte umowy. Dostawcy będą działać wyłącznie na podstawie otrzymanych od nas instrukcji i podlegają sprawdzeniu przed podpisaniem współpracy,
a zawarte w umowach zobowiązania uwzględniają restrykcyjne warunki na temat ochrony danych.

Państwa dane mogą być również ujawniane trakcie konsultacji on-line, przy wykorzystaniu platform do takiej konsultacji.

Państwa dane osobowe mogą również zostać ujawnione naszym pracownikom, którzy są do tego przygotowani i zobowiązani do zachowania ich w poufności.

Czasem może wystąpić wymóg prawny, wtedy podporządkujemy się wnioskom o udostępnienie danych, gdy wynika to wyraźnie z przepisów prawa. Na przykład, możemy ujawnić Państwa dane osobowe urzędowi w celach śledztwa podatkowego, lub agencjom egzekwującym prawo w celach zapobiegania lub wykrycia przestępstwa.

Łącza do stron osób trzecich

Na naszej stronie mogą Państwo znaleźć linki do innych stron internetowych, które są prowadzone przez osoby trzecie. Po kliknięciu na łącze lub przycisk kierujący cię do zewnętrznej strony, opuszczasz naszą stronę i zostajesz przeniesiony na strony poza naszą kontrolą. W związku z tym nasza Polityka Prywatności już tam nie obowiązuje. Powinni Państwo wtedy zapoznać z Polityką Prywatności strony internetowej osób trzecich, żeby dowiedzieć się w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe.

W jaki sposób chronimy twoje dane?

Aby upewnić się, że Państwa dane osobowe są bezpieczne, używamy technicznych oraz organizacyjnych zabezpieczeń. Ograniczamy dostęp do informacji do osób, które potrzebują je znać, oraz upewniamy się, że nasi ludzie są świadomi, że te informacje mają być używane wyłącznie w zgodzie z tą Polityką Prywatności. Dbamy o to, aby do Państwa danych osobowych miały dostęp jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz przeszkolone w tej tematyce.

Mimo tego, należy być świadomym, że istnieje ryzyko związane z przesyłaniem informacji
w sieciach publicznych lub z korzystaniem z ogólnodostępnych komputerów i nie możemy 100-procentowo zagwarantować bezpieczeństwa danych (włącznie z danymi osobowymi) ujawnionych lub przekazanych za pomocą sieci publicznych.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych może być różny, w zależności od celu w jakim dane zostały zebrane. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jednak nie dłużej niż jest to potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub do czasu twojego wyraźnego wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, przetwarzane i gromadzone poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Taka sytuacja ma miejsce przy korzystaniu z portalu Facebook oraz Instagram.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage na Facebooku oraz Instagramie jest współadministratorem danych osobowych razem z Facebookiem i Instagramem. Wobec tego, współadministratorem Twoich danych osobowych jest ESENSIC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włościańskiej 11/1a, 10-683 Olsztyn.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook oraz Instagram znajdują się na końcu niniejszej Polityki – linki do polityk portali.

Poprzez ww. portale Spółka przetwarza następujące informacje na Państwa temat:

 • imię i nazwisko,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika w zależności od indywidualnych ustawień),
 • dane przekazane w ramach formularza kontaktowego,
 • dane przekazane w ramach rozmowy na Messengerze,
 • wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Państwa profilu na Facebooku/ Instagramie.

To, do jakich informacji na Państwa temat Spółka posiada dostęp zależy w głównej mierze od Państwa własnej aktywności w serwisach oraz ustawień prywatności w tychże serwisach. Spółka może uzyskać dostęp do tych wszystkich informacji na Państwa temat, które zostały uwidocznione jako publiczne w swoim profilu.

Prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, które przysługują zależnie od podstawy prawnej:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Państwa dane, możesz żądać, abym je usunął),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli w Państwa opinii Spółka ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; wówczas niezbędne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; Spółka przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przeze nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (mają Państwo prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Spółce na podstawie umowy lub Państwa zgody; wówczas mogą Państwo zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę Państwo wyrazili.

Wskazane powyżej uprawnienia mogą ulegać ograniczeniom w zależności od typu danych, które dotyczą lub celu ich przetwarzania. Szczegóły związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

Jeżeli uznają Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Spółka dopuściła się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych wystarczy wysłać do nas wiadomość na adres: biuro@esensic.com

Czym są ciasteczka (ang. cookies)?

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które są ściągane i przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas przeglądania stron internetowych. Ciasteczka są rozpowszechnionym narzędziem wśród właścicieli stron www, używanym w celach zapewnienia ci dobrego doświadczenia podczas przeglądania stron, a właścicielom dostarczają informacje, które mogą pomóc im poprawić ich strony.

Rozróżniane są pliki cookie administratora, czyli należące do odwiedzanej strony internetowej. Tylko ta strona internetowa może je odczytać. Może się również zdarzyć, że strona internetowa korzystać z serwisów zewnętrznych, które także posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie stron trzecich.

Ze względu na trwałość plików cookie rozróżniamy sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki oraz trwałe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.

Podczas każdych odwiedzin na stronie: http://hlp.esensic.com/ strona zapyta użytkownika, czy akceptuje pliki cookie, czy nie.

Jakich ciasteczek używamy i w jakich celach?

Na stronach https://esensic.com/, https://hlp.esensic.com/, https://manager.esensic.com/, https://designer.esensic.com/, https://help.esensic.com/ najczęściej używane są „pliki cookie administratora”, przechowujące preferencje odwiedzającego, zapewniające operacyjność strony internetowej oraz gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika).

W zakresie preferencji odwiedzającego, strona zapamiętuje czy użytkownik zrozumiał, że strona wykorzystuje pliki cookie (po kliknięciu przycisku „Rozumiem”.

Operacyjne pliki cookie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony. Z tego powodu ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika. Są to przede wszystkim techniczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie są używane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, a mianowicie do doskonalenia usług oferowanych użytkownikom. Te pliki cookie analizują interakcję anonimowego użytkownika ze stroną (to znaczy, że nie odnoszą się do konkretnej osoby).

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów.

Pliki cookie stron trzecich, które mogą być używane na stronach: https://esensic.com/, https://hlp.esensic.com/, https://manager.esensic.com/, https://designer.esensic.com/, https://help.esensic.com/

Więcej informacji o cookies można przeczytać na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl.

W jaki sposób mogę kontrolować używanie cookies?

Do momentu zmiany ustawień większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje ciasteczka. Jeśli chcą Państwo ograniczyć, zablokować lub usunąć ciasteczka ustawione na stronach www, zazwyczaj można to uczynić w ustawieniach przeglądarki. Można je zwykle znaleźć w „opcjach” lub „preferencjach” w menu przeglądarki.

Zwracamy jednak uwagę, że gdy przeglądarka jest skonfigurowana tak, aby blokowała wszystkie ciasteczka, korzystanie ze strony może być utrudnione.

Szczegółowy opis jak sobie z tym poradzić, w zależności od używanej przeglądarki opisano na stronie https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

Czy ta Polityka Prywatności może ulec zmianie?

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronach http://hlp.esensic.com/ w zakładce strony „Dane osobowe”, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie jej aktualności.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności

Życzymy dobrego dnia!

Łukasz Bijok – Prezes Zarządu Spółki ESENSIC Sp. z o.o.

Wersja z dnia: 01 grudnia 2022 r.

  Zostańmy w kontakcie!