Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode


Projekt dofinansowany ze środków UE


Esensic sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Hybrydowa platforma lokalizacji w czasie rzeczywistym”.

Tytuł projektu: PROJEKT „Hybrydowa platforma lokalizacji w czasie rzeczywistym.” Nr POPW.01.01.02-28-0001/20
Program operacyjny: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Oś, platformy, poddziałanie: Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Planowane efekty: Celem projektu jest zaprojektowanie oraz budowa oprogramowania pozwalającego na osiągnięcie pełnej gotowości technologicznej prowadzącej do wprowadzenia produktu HPL na rynek.

Całkowita wartość projektu: 1 342 216,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 955 315,00 zł

    Zostańmy w kontakcie!