Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

25.01.2023

RTLS – High value property

RTLS – High value property

Dzieła sztuki w muzeach, galeriach czy zabytkowych obiektach sakralnych wymagają specjalnej ochrony ze strony kustoszy. Często ich wartość liczona jest w milionach, co wynika z unikatowości oraz historii ich pochodzenia. W sytuacjach kryzysowych dzieła sztuki narażone są na częściowe lub całościowe zniszczenie powodując ich bezpowrotną utratę. W przypadku wystąpienia pożaru, zadymienie stanowi największą przeszkodę w ratowaniu mienia, co spowodowane jest brakiem widoczności. Nawet w przypadku, gdy pożar wystąpił w jednym pomieszczeniu, zadymienie potrafi objąć cały obiekt.

W dymie zawarte są cząsteczki niedopalonego paliwa, które mogą osadzać się na dziełach sztuki powodując ich zniszczenie. Jednocześnie zadymienie ogranicza widoczność, dlatego strażacy podejmujący akcje ratownicze mogą nie znaleźć dzieł do uratowania bez pomocy odpowiedniego systemu nawigacji. Dzieła sztuki, które mogłyby zostać uratowane, są narażone na zniszczenie powodując znaczące straty kulturowe oraz finansowe.

Wdrożenie systemu pozycjonowania dla dzieł sztuki może rozwiązać problem ich odnajdywania w pomieszczeniach zadymionych. Wdrożenie takiego systemu musiałoby wiązać się z zapewnieniem niezależnego źródła zasilania z wykorzystaniem baterii UPS, gdyż podczas pożaru zasilanie budynku jest odcinane przez strażaków. Działający niezależnie od zasilania system pozycjonowania może być obsługiwany przez dowódcę akcji, umożliwiając bieżący podgląd pozycji dzieł sztuki oraz swojego zespołu. Strażacy wchodzący do akcji muszą otrzymać mały tag śledzący, który może zostać umieszczony w odzieży ochronnej.

Wybrane dzieła sztuki mogą mieć swój priorytet nad innymi, co umożliwia wykreowanie planu akcji ratunkowej. W zależności od stosunku wartości danych obiektów do uratowania, system może ułatwić dobór kolejności ich wynoszenia z zagrożenia, poprzez sortowanie ich listy. Dzięki łączności radiowej dowódca akcji może nawigować swój zespół w przestrzeni zadymionej, gdyż posiada bieżący podgląd jego pozycji na planie budynku. System może również zostać umieszczony bezpośrednio na osobach wkraczających do akcji. Wyświetlanie własnej pozycji oraz pozycji dzieł sztuki może odbywać się z poziomu ekranu niewielkiego smartfona. Takie urządzenie może być zamontowane w odpowiedniej opasce, która następnie może zostać ulokowana na przedramieniu ratownika. Dzięki temu ratownik posiadać będzie stały odstęp do niezbędnych informacji, niezależnie od łączności z dowódcą akcji. Przeprowadzona w ten sposób akcja ratownicza zapewnia nie tylko możliwość ochrony unikatowego i drogocennego mienia, ale również zwiększa bezpieczeństwo osób podejmujących czynności ratownicze.

    Zostańmy w kontakcie!