Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

27.01.2023

RTLS Live Stock Management

RTLS Live Stock Management

RTLS w oparciu o UWB jest coraz częściej wykorzystywana w zarządzaniu stadami zwierząt w przedsiębiorstwach rolniczych. System pozwala rolnikom i farmerom śledzić lokalizację, ruch i zachowanie zwierząt w czasie rzeczywistym, dostarczając cennych informacji na temat zdrowia i dobrostanu zwierząt. Systemy UWB RTLS działają przy użyciu sieci czujników i nadajników-odbiorników, które komunikują się ze sobą w celu określenia lokalizacji zwierzęcia. Czujniki te to zazwyczaj małe, lekkie zawieszki, które można przymocować do obroży lub kolczyka zwierzęcia. Tagi emitują sygnał o niskiej mocy, który jest wykrywany przez nadajniki-odbiorniki, które następnie wykorzystują triangulację do określenia lokalizacji zwierzęcia.

Jedną z kluczowych zalet systemów UWB RTLS jest ich wysoka dokładność. Ponieważ sygnały UWB mogą przenikać przez ściany i inne przeszkody, system może dostarczać dokładne dane o lokalizacji nawet w trudnych warunkach, takich jak stodoły lub inne pomieszczenia wewnętrzne. Dodatkowo, ponieważ sygnały UWB mogą być przesyłane na duże odległości, system może pokryć duże obszary, dzięki czemu idealnie nadaje się do monitorowania dużych stad zwierząt. 

Kolejną ważną zaletą systemu UWB RTLS jest jego zdolność do dostarczania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu rolnicy i hodowcy mogą monitorować swoje zwierzęta w czasie rzeczywistym, dostarczając im cennych informacji na temat zachowania i dobrostanu zwierząt. Na przykład, jeśli zwierzę wydaje się chore lub ranne, system może zaalarmować rolnika lub farmera, umożliwiając mu szybkie podjęcie działań. Systemy UWB RTLS mogą być również wykorzystywane do monitorowania ruchu zwierząt, co może dostarczyć cennych informacji o ich zachowaniu i zwyczajach. Na przykład rolnicy i farmerzy mogą używać systemu do śledzenia ruchu krów podczas wypasu, co może pomóc im zoptymalizować wzorce wypasu i zwiększyć produktywność ich gruntów. 

Podsumowując, systemy UWB RTLS to potężna technologia, która może zapewnić rolnikom i farmerom cenny wgląd w zdrowie i dobrostan ich zwierząt gospodarskich.  Zdolność systemu do dostarczania danych w czasie rzeczywistym i wysoka dokładność sprawiają, że jest cennym narzędziem do zarządzania żywym inwentarzem. Dzięki systemowi lokalizacji rolnicy i farmerzy mogą szybko podjąć działania, jeśli np. zwierzę wydaje się chore lub ranne, co może pomóc w poprawie ogólnego stanu zdrowia i produktywności ich zwierząt gospodarskich. Ponadto system umożliwia rolnikom i farmerom śledzenie przemieszczania się zwierząt, co może dostarczyć cennych informacji o ich zachowaniu i zwyczajach, co może pomóc zoptymalizować wzorce wypasu i zwiększyć produktywność ich gruntów.

    Zostańmy w kontakcie!