Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

27.01.2023

RTLS Quality Control

RTLS Quality Control

System lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) oparty na technologii ultra szerokopasmowej (UWB) może być przydatny w kontroli jakości, dostarczając precyzyjnych danych lokalizacyjnych do śledzenia ruchu i pozycjonowania produktów, sprzętu i personelu w obiekcie. Informacje te można wykorzystać do poprawy wydajności i dokładności procesów kontroli jakości, takich jak identyfikacja wąskich gardeł na liniach produkcyjnych, śledzenie ruchu wadliwych produktów i monitorowanie wydajności sprzętu. Dodatkowo, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w lokalizację produktów i sprzętu, RTLS może pomóc zidentyfikować potencjalne problemy z jakością, zanim staną się poważnymi problemami, umożliwiając podjęcie szybkich i skutecznych działań naprawczych. Ogólnie rzecz biorąc, RTLS oparty na UWB może zapewnić organizacjom cenny wgląd w wydajność ich procesów kontroli jakości i pomóc im poprawić ogólną produktywność i wydajność. 

Śledzenie ruchu produktów w zakładzie produkcyjnym poprzez montaż tagów UWB do produktów może zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym w ruch i lokalizację produktów podczas ich przemieszczania się w zakładzie. Informacje te można wykorzystać do identyfikacji wąskich gardeł na liniach produkcyjnych, optymalizacji przepływu materiałów i zapewnienia, że produkty są wytwarzane zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami. Jeśli produkt zostanie zidentyfikowany jako wadliwy, RTLS  umożliwi szybkie i dokładne śledzenie lokalizacji wadliwego produktu w obiekcie. Pozyskana informacja umożliwi zidentyfikowanie źródła problemu, wyizolowaniu wadliwego produktu i zapobiegnięciu wysłania go do klientów.

Monitorowanie wydajności sprzętu – RTLS może być również używany do śledzenia lokalizacji i wykorzystania sprzętu w obiekcie. Dane o pozycji wykorzystać można do identyfikacji sprzętu, który nie działa, zaplanować konserwację i naprawy oraz zoptymalizować jego wykorzystanie. Zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w lokalizację i przemieszczanie się pracowników, RTLS można wykorzystać do optymalizacji przepływu pracy w obiekcie i identyfikacji obszarów, w których można poprawić wydajność pracowników, tym samym zwiększając jakość produkcji.

RTLS oparty na technologii UWB może być przydatny w kontroli jakości, dostarczając precyzyjnych danych lokalizacyjnych do śledzenia ruchu i pozycjonowania produktów, sprzętu i personelu w obiekcie. Informacje te można wykorzystać do poprawy wydajności, dokładności i zgodności procesów kontroli jakości. Przykładowe zastosowania to: identyfikacja wąskich gardeł na liniach produkcyjnych, śledzenie ruchu wadliwych produktów, monitorowanie wydajności sprzętu, poprawa wydajności pracowników i zapewnienie zgodności z przepisami. Podsumowując, RTLS oparty na UWB może dostarczać dane o lokalizacji w czasie rzeczywistym, które można wykorzystać do poprawy wydajności, dokładności i ogólnej jakości produktów.

    Zostańmy w kontakcie!