Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

25.01.2023

RTLS – Safety

RTLS – Safety

Zabezpieczenie zakładu produkcyjnego ma kluczowe znaczenie w ochronie przed utratą zdrowia, mienia oraz ciągłości działania operacji. Z wykorzystaniem systemu pozycjonowania Esensic można zabezpieczyć każdy zakład produkcyjny niezależnie od rodzaju wykonywanej w nim pracy. Platforma do zarządzania systemem pozycjonowania udostępnia wszelkie dane o funkcjonowaniu personelu oraz pojazdów znajdujących się na terenie zakładu, informując o lukach w zabezpieczeniach lub potencjalnych zagrożeniach.

Dostęp personelu do różnych stref zakładu to ważny czynnik limitujący potencjalne ryzyka związane z wypadkami osób. Zakłady pracy często podzielone są na strefy, gdzie w każdej z nich występować może ryzyko wypadku. Gdy nieprzeszkolony pracownik znajdzie się w strefie zagrożenia może dojść do utraty jego życia lub zdrowia. W przypadku zastosowania systemu śledzenia, obecność pracownika w niedozwolonej dla niego strefie zostałaby odnotowana, a system wygenerowałby automatyczny alarm umożliwiając tym samym podjęcie stosowanych kroków.

Powyższe podejście możliwe jest dzięki wirtualnym strefom dostępu. Strefy można konfigurować dowolnie z wykorzystaniem narzędzia planera firmy Esensic. Po utworzeniu planu zakładu, na jego powierzchni można wyznaczać strefy oraz dowolnie je konfigurować, edytować i usuwać. Przykładowo, do danej strefy dostęp mogą mieć jedynie pracownicy o wybranym oznaczeniu w systemie. W momencie, gdy w danej strefie zarejestrowana zostanie obecność pracownika o innym oznaczeniu niż to przewidywane, system wyświetli informację na ekranie. Dzięki elastyczności oprogramowania Esensic, możliwym jest integracja alarmów do innych systemów informatycznych znajdujących się w zakładzie. Integracja z innymi systemami umożliwi sterowanie oświetleniem, działaniem maszyn i urządzeń czy zapobieganiu potencjalnym kolizjom.

Kontrola dostępu w obiektach realizowana jest głównie poprzez karty dostępu. Rozwiązanie to jest wygodne, gdyż karty są lekkie i niewielkie a ich koszt jednostkowy jest niski. System pozycjonowania Esensic może również służyć jako system kontroli dostępu. Dzięki wysokiej precyzji śledzenia, przyznawanie dostępu do różnych pomieszczeń może odbywać się zdalnie. System będzie dokładnie wiedzieć, który pracownik próbuje uzyskać dostęp do danego pomieszczenia, a wszystko może odbywać się bez fizycznego przykładania karty do czytnika. Co więcej, markery śledzące Esensic są lekkie, a ich rozmiary nie przekraczają wymiarów standardowej karty kontroli dostępu dzięki czemu pracownicy nie zostaną dodatkowo obciążeni.

    Zostańmy w kontakcie!