Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

25.01.2023

UWB RTLS – Assembly Line Tools Control

UWB RTLS – Assembly Line Tools Control

Linie montażowe w niektórych fabrykach obsługiwane są przez pracowników posługujących się specjalistycznymi narzędziami posiadającymi różne ustawienia w zależności od wykonywanej nimi czynności. W przypadku zacieśniania połączeń parametr momentu obrotowego narzędzia może być ustawiany w różny sposób, w zależności od wymagań konstrukcyjnych elementu. Źle ustawione narzędzie może spowodować wadę konstrukcyjną elementu, a to może rodzić szereg konsekwencji narażających producenta na koszty. Znane są przypadki, kiedy dane narzędzie zostaje zagubione podczas pracy, a to może spowodować zatrzymanie linii produkcyjnej powodując starty sięgające dziesiątek tysięcy dolarów. Kontrola pozycji oraz automatyczne ustawianie parametrów narzędzi minimalizuje ryzyko związane z poniesieniem strat przez producentów, a coraz więcej fabryk decyduje się na wdrożenie systemów odpowiadających za zabezpieczenie tego obszaru.

Do monitorowania pozycji narzędzi wykorzystywane są znane systemy pozycjonowania w oparciu o RFID, podczerwień czy ultradźwięki. W związku z charakterystyką każdego z wcześniej wymienionych systemów, mogą one być nieskuteczne w razie wystąpienia różnych okoliczności. Przykładowo, do pozycjonowania w oparciu o podczerwień wykorzystywane są markery śledzące zbudowane z diod. Kamery podczerwieni obserwują diody zamontowane na narzędziu, a następnie w oparciu o odpowiednie przekształcenia matematyczne wyznaczana jest ich pozycja 3D, tym samym wyznaczając pozycję narzędzia. W przypadku gdy diody zostaną zasłonięte, przez co są niewidoczne dla kamer, ich pozycja jest niemożliwa do wyznaczenia, a tym samym system przestaje funkcjonować. Śledzenie pozycji w oparciu o ultradźwięki może się okazać równie nieskuteczne, gdyż fala dźwiękowa markera śledzącego może nakładać się z innymi falami emitowanymi przez inne urządzenia w pobliżu.

System pozycjonowania Esensic zapewnia estymację pozycji markerów śledzących w oparciu o fale UWB, których charakterystyka zapewnia niską pochłanialność przez otaczające materiały. Co więcej długość fali UWB jest znacząco różna od innych fal radiowych występujących na terenie zakładów produkcyjnych, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko występowania interferencji. Dzięki powyższemu, system pozycjonowania Esensic zapewnia nieprzerwane wyznaczanie pozycji narzędzi, a tym samym minimalizuje ryzyka związane z zatrzymaniem linii produkcyjnej lub niedokładności w ustawianiu parametrów narzędzi operatorów linii.

Dzięki systemowi Geofencing możliwym jest wykrywanie wirtualnych kolizji z obiektami na linii produkcyjnej. Przykładowo, gdy do pracownika na linii zbliży się wybrany element produkcyjny, system zarejestruje jakie są wymagane parametry dla narzędzia w celu zacieśnienia połączenia. Następnie system automatycznie ustawi moment obrotowy w narzędziu, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla danego elementu. Co więcej, w przypadku nieuważnego odłożenia narzędzia przez pracownika, system ciągle monitoruje jego pozycję, dzięki czemu jego czas jego odnalezienia zostaje maksymalnie skrócony. Zastosowanie systemu pozycjonowania Esensic do kontroli narzędzi na linii produkcyjnej niesie ze sobą wymierne korzyści dla producentów oraz minimalizuje ryzyko niepowodzenia produktów w ich funkcjonowaniu w środowisku docelowym.

    Zostańmy w kontakcie!