Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

25.01.2023

UWB RTLS – Digital Twin

UWB RTLS – Digital Twin

Cyfrowy bliźniak to popularny model wirtualnego odtwarzania procesów zachodzących
w rzeczywistych obiektach. W przypadku przemysłu polega on na zwizualizowaniu zakładu pracy z wykorzystaniem grafiki 3D oraz na odtworzeniu w nim procesów wykonywanych przez ludzi oraz urządzenia. System ten działa w oparciu o techniki przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i ciągłemu odświeżaniu danych o obiektach i procesach zachodzących w zakładzie pracy. Z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka możliwym jest nie tylko bieżący podgląd obecnego stanu zakładu, ale i również prowadzenie symulacji związanych ze zmianami w jego funkcjonowaniu.

Obecnie cyfrowe bliźniaki zakładów produkcyjnych są tworzone głównie w oparciu o dane pochodzące z sensorów maszyn. Taki stan rzeczy umożliwia niepełną wizualizację i archiwizację danych o życiu zakładu, gdyż brakującym ogniwem jest brak informacji o poruszających się pracownikach oraz maszynach jeżdżących. Wdrożenie systemu pozycjonowania Esensic umożliwi zapełnienie opisywanej luki danych, dostarczając pełnej informacji o poruszających się pracownikach czy maszynach. Dopełnienie tej luki poda pełen obraz funkcjonowania zakładu pracy, tym samym umożliwiając dokładną analizę występujących problemów czy nieoptymalnych procesów.

Dobrze wykonany bliźniak to wirtualne środowisko 3D stanowiące reprezentację graficzną zakładu. Oznacza to, iż dokładne wymiary oraz kształty zakładu są odtworzone z wykorzystaniem trójwymiarowej grafiki komputerowej. Opisywane środowisko jest wyposażone również w modele 3D maszyn i urządzeń, o których informacje w postaci danych telemetrycznych są później wizualizowane. System pozycjonowania Esensic może być łatwo zintegrowany z systemem wizualizacji 3D, przekazując dane w czasie rzeczywistym. Dzięki integracji zwizualizowany może być ruch personelu zakładu oraz wszelkich maszyn jeżdżących, co umożliwia pełne monitorowanie procesów wraz z czynnikiem ludzkim.

Model Digital Twin zakładu produkcyjnego umożliwia symulowanie różnych scenariuszy funkcjonowania zakładu. Przeprowadzone symulacje obejmujące wszystkie kluczowe aspekty procesów w zakładzie, mogą pomóc w przewidywaniu wyników planowanych zmian. Przed wykonaniem realnych prób, które generują wysokie koszty, model Digital Twin umożliwia przeprowadzenie wielokrotnych symulacji przy różnych parametrach dla danych procesów. Dzięki temu znalezienie złotego środka dla funkcjonowania zakładu staje się prostsze oraz efektywne finansowo, bez negatywnego wpływu na bieżący proces produkcji. Co więcej cyfrowy bliźniak umożliwia dostęp do monitorowania operacji w zakładzie w sposób zdalny. Obecność personelu i jego efektywność może być stale kontrolowana niezależnie od tego czy kadra zarządzająca znajduje się obecnie na terenie zakładu.

    Zostańmy w kontakcie!