Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

25.01.2023

UWB RTLS – In General

UWB RTLS – In General

Firma Esensic jest producentem rozwiązań geolokalizacyjnych wewnątrz przestrzeni zamkniętych. System ten analogicznie do systemu GPS zapewnia podawanie precyzyjnej pozycji obiektów, a proces ten odbywa się w czasie rzeczywistym, czyli bez znaczących opóźnień. Nasuwającym się pytaniem jest dlaczego opracowany został nowy system, skoro wystarczy skorzystać ze znanego od lat 70 systemu GPS? Otóż przyczyna leży w ograniczeniach sygnału GPS w przestrzeniach zamkniętych, np. w halach produkcyjnych, czy centrach logistycznych. Sygnał pochodzący z satelitów GPS po przejściu przez zadaszenia, ściany lub inne obiekty, poddawany jest licznym zniekształceniom oraz fluktuacjom, co czyni go bezużytecznym wewnątrz zabudowań. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie innej technologii radiowej umożliwiającej osiągniecie celu lokalizacji „in-door”.

Pozycjonowanie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej – to dosyć enigmatycznie brzmiące zdanie, które w rzeczywistości oznacza względnie prosty proces. Celem systemu RTLS (Real Time Locating System) jest wyznaczanie dokładnej pozycji obiektów w określonej przestrzeni. System identyfikuje i pozycjonuje konkretny obiekt, który wyposażony jest w tracker, czyli niewielkie urządzenie zamontowane na interesującym nas obiekcie, np. na wózku widłowym poruszającym się po magazynie. Następnie w dedykowanym oprogramowaniu pozycja wózka widłowego jest wizualizowana na monitorze komputera. Do oprogramowania zaimplementowany wcześniej został wirtualny dwu lub trójwymiarowy model zakładu. Dzięki temu procesowi osoba nadzorująca pracę ma możliwość ciągłego monitorowania pozycji wózka na terenie zakładu. Co więcej, wirtualny zakład może być podzielony na wiele wirtualnych stref (Geofencing). Wejście obiektu do danej strefy może wywołać alarm, a co za tym idzie odpowiednią reakcję wynikającą z przyjętych procedur w zakładzie. Nasz system umożliwia dokładną analizę statystyczną poruszających się po zakładzie obiektów. Narzędzie to ułatwia poszukiwanie tzw. wąskich gardeł lub nieoptymalnych elementów w procesach życia firmy. Wartym podkreślenia jest to, iż trackery posiadają ultralekką konstrukcję, dzięki czemu mogą być noszone nie tylko przez pojazdy, ale również przez indywidualnych pracowników zakładu.

Aby lokalizowanie trackerów było możliwe, na terenie zakładu koniecznym jest rozmieszczenie stacji bazowych emitujących sygnał UWB (Ultra Wide Band). To dzięki temu sygnałowi oraz odpowiednim obliczeniom z nim związanych, dochodzi do precyzyjnego trójwymiarowego lokalizowania trackerów, z dokładnością do 10cm. Zakłady produkcyjne są gęsto zabudowane, a ich materiały konstrukcyjne to nieprzyjazne dla fal radiowych materiały. Doskonałość technologii UWB, a w zasadzie fal radiowych o szerokim widmie, powoduje iż mimo stalowych czy betonowych konstrukcji zakładów i ich ścian, lokalizacja z wysoką precyzją jest wciąż możliwa. Częstotliwość sygnału UWB jest bardzo wysoka, dzięki czemu fale nie interferują z innymi popularnymi częstotliwościami jak WiFi lub BT (Bluetooth). Co więcej, popularne odbiorniki WiFi lub BT traktują fale radiowe jako zwykły szum, dlatego wdrożenie lokalizacji UWB na teren zakładu nie koliduje z innymi już działającymi systemami.

    Zostańmy w kontakcie!