Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

25.01.2023

UWB RTLS – Rescue

UWB RTLS – Rescue

Podczas akcji ratowniczych liczy się czas i zwinność zespołów podejmujących działania mające na celu ochronę życia i zdrowia innych. Do wielodniowych ratowniczych akcji często przystępują rożnego rodzaju służby w zależności od rodzaju wydarzenia, które miało miejsce. Przykładowo podczas powodzi czynności ratownicze podejmuje straż pożarna, wojsko, LPR, a nawet policja. Liderem wszystkich zespołów jest Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR), który jest osobą decydującą o rodzaju podejmowanych czynności.

KDR operuje różnymi systemami umożliwiającymi utrzymanie bieżącej łączności z ratownikami, z poziomu centrum dowodzenia w bazie głównej. W związku z różnorodnością służb uczestniczących w akcjach, częstym zdarzeniem jest brak zunifikowanego systemu do pozycjonowania oraz utrzymywania łączności, gdyż każda z nich wyposażana jest w różne technologie lub w ogóle ich nie posiada.

System RTLS Esensic stanowić może wsparcie podczas prowadzenia akcji ratowniczych, dzięki bieżącemu monitorowaniu ludzi oraz zasobów na terenie bazy akcji ratowniczej. Anteny referencyjne (anchors) mogą zostać rozmieszczone na terenie bazy, z wykorzystaniem mobilnych masztów. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Esensic i jego funkcjonalności planera, możliwym jest szybkie wykreowanie wirtualnej przestrzeni bazy akcji oraz utworzenie w niej wirtualnych stref. Dzięki temu, KDR posiadać będzie posiadać wszelkie informacje na temat obecności i pozycji ratowników w bazie, niezależnie od ich przynależności do danej służby.

Uczestnicy akcji zostaną wyposażeni w małe tagi śledzące, dzięki którym system automatycznie wykryje ich wejście do strefy bazy, a następnie będzie wyznaczać ich bieżącą pozycję. Opuszczenie bazy przez danego ratownika również może być logowane w systemie, który wyświetli odpowiednią informację. W systemie wirtualnych stref, możliwym jest konfigurowanie i generowanie alertów informujących o ich naruszeniu. Informacje o alertach zostaną automatycznie wyświetlone na ekranie komputera, informując KDRa oraz innych kierujących akcją.

Akcja ratownicza to nie tylko ludzie, ale również zasoby które również muszą być stale monitorowane. Dzięki stałej informacji o położeniu pojazdów czy urządzeń, KDR może podejmować szybkie decyzje o ich zaangażowaniu w czynności. W systemie śledzenia możliwym jest przypisanie wybranych etykiety dla tagów, dzięki czemu informacje wyświetlane w systemie są czytelne oraz uporządkowane. Tagi śledzące Esensic cechują się niskim poborem energii, dlatego administrator systemu nie musi martwić się o ich stan naładowania podczas trwania akcji.

    Zostańmy w kontakcie!