Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

27.01.2023

UWB RTLS – Smart City

UWB RTLS – Smart City

Technologia ultraszerokopasmowego (UWB) systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) jest coraz częściej wdrażana w inteligentnych miastach w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa i ogólnej jakości życia mieszkańców. W Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej trwają projekty pilotażowe mające na celu wdrożenie i optymalizację technologii RTLS do monitorowania ruchu i transportu publicznego i innych zastosowań mających na celu inteligentne zarządzanie.  

Śledząc w czasie rzeczywistym pozycję i ruch pojazdów, rowerzystów i pieszych, RTLS oparty na UWB może dostarczać cennych informacji do systemów kontroli ruchu. Informacje te można wykorzystać do optymalizacji przepływu ruchu, zmniejszenia korków i poprawy bezpieczeństwa obywateli na drogach. Informacje o lokalizacji i ruchu środków transportu publicznego, takiego jak autobusy i pociągi, można wykorzystać do poprawy wydajności transportu publicznego i dostarczania obywatelom informacji w czasie rzeczywistym o lokalizacji pojazdów i szacowanym czasie przyjazdu. Dostarczając informacje o lokalizacji w czasie rzeczywistym i umożliwiając optymalizację tras i rozkładów jazdy, UWB RTLS może pomóc obniżyć koszty operacyjne systemów transportu publicznego. Miejski system lokalizacyjny może ułatwić życie kierowców poprzez pomoc w znalezieniu dostępnych miejsc parkingowych. Informacje z systemy mogą być wykorzystane do naprowadzania kierowców do dostępnych miejsc parkingowych, tym samym do skrócenia czasu potrzebnego na znalezienie miejsca parkingowego i zmniejszenia korków. 

RTLS oparty na UWB może być używany do śledzenia w czasie rzeczywistym lokalizacji pojazdów służb ratowniczych, takich jak karetki pogotowia i wozy strażackie. Informacje te można wykorzystać do skrócenia czasu reakcji służb ratunkowych i poprawy bezpieczeństwa publicznego. Lokalizowanie ratowników i sprzętu medycznego w czasie rzeczywistym przyczyni się do poprawy świadomości sytuacyjnej i umożliwi lepszą koordynację działań ratowniczych. Dodatkowo system może służyć do śledzenia lokalizacji osób, w tym osób o specjalnych potrzebach, osób starszych i dzieci, aby poprawić bezpieczeństwo obywateli i skrócić czas udzielania pomocy w nagłych wypadkach. 

Podsumowując, RTLS w inteligentnych środowiskach miejskich może znacznie poprawić wydajność, bezpieczeństwo i ogólną jakość życia mieszkańców w inteligentnych środowiskach miejskich. Dostarczając w czasie rzeczywistym dane lokalizacyjne dla pojazdów, rowerzystów i pieszych, RTLS może zoptymalizować przepływ ruchu, zmniejszyć korki i poprawić wydajność transportu publicznego i służb ratunkowych. Dostarczając dane o lokalizacji transportu publicznego w czasie rzeczywistym, system może lepiej przewidywać i analizować ruch oraz wprowadzać poprawki w celu optymalizacji systemu transportowego.

    Zostańmy w kontakcie!