Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode
Unia Europejska
Czcionka

A

A

A

Kontrast black-white mode white-black mode black-yellow mode yellow-black mode

25.01.2023

UWB RTLS w przemyśle 4.0

UWB RTLS w przemyśle 4.0

Przemysł 4.0 to termin, który w ostatnich latach zyskał nie bez powodu dużą popularność. Kryje się za nim szeroko rozumiana automatyzacja i digitalizacja procesów w przemyśle, które wcześniej napędzane były siłą rąk, umysłu oraz podstawowych narzędzi. Wykładnicze tempo rozwoju technologicznego oraz globalny wzrost ekonomiczny XXI wieku spowodowały zwiększenie popytu na niemal wszystkie dobra oraz logistykę zapewniającą ich powstanie i doręczenie do użytkowników końcowych. Przemysł przechodzi kolejną historyczną transformację odpowiadając na wyzwania wynikające z utrzymania tempa podaży oraz potrzeb redukcji kosztów produkcji i logistyki. Automatyzacja i wirtualizacja procesów wciąż wymaga udoskonaleń, które wynikają nie tylko z wprowadzania nowoczesnych i autonomicznych robotów. Do maksymalizacji potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw niezbędnym czynnikiem jest informacja o procesie oraz zarządzanie nią w czasie rzeczywistym.

Studium przypadków

Bezpieczna firma:
W wielu zakładach produkcyjnych po ich przestrzeni porusza się znacząca liczba pojazdów prowadzonych przez ludzi. Pojazdy te poruszają się w alejkach między regałami lub maszynami, przez co istnieje wysokie ryzyko kolizji na skrzyżowaniach. Zapobieganie kolizjom jest możliwe, poprzez wyposażenie operatorów pojazdów w trackery oraz tablety wyposażone w naszą aplikację. Wyposażony w ten sposób operator widzi na ekranie tabletu mapę zakładu, jego bieżącą lokalizację oraz lokalizację innych maszyn i ludzi. W ten sposób, przed dojazdem do skrzyżowania, operator maszyny wie czy ryzyko kolizji jest podwyższone.

Social distancing – w dobie pandemii dystans społeczny stanowi podstawę ochrony własnego zdrowia, ale również funkcjonowania przedsiębiorstw. Podstawowym celem pracodawcy jest zadbanie o bezpieczeństwo pracownika oraz o sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa działającego bez przerw wywołanych wysoką zachorowalnością u personelu. Poruszający się po zakładzie pracownicy wyposażeni w tablety, mogą widzieć lokalizację innych pracowników, a tym samym poruszać się po obszarze zachowując bezpieczną odległość od innych.

Dbanie o maszyny i optymalizacja procesów:
Predictive maintenance – czyli naprawianie urządzeń zanim dojdzie do ich awarii. System śledzenia może bardzo precyzyjnie obliczać przebytą drogę pojazdów od poprzedniego serwisu. Obliczanie interwału czasu serwisowania maszyn na podstawie motogodzin może być usprawnione poprzez dodanie kolejnego czynnika, jakim jest przebyty dystans. Dzięki temu wyznaczanie terminu serwisu może być o wiele bardziej precyzyjne, a tym samym efektywne kosztowo poprzez redukcję niepotrzebnych terminów serwisu lub ich przyspieszenie w związku z potencjalną awarią.

Wąskie gardła w procesie produkcyjnym wiążą się z nieuniknionymi stratami kapitałowymi. Dzięki dedykowanemu systemowi analizy statystycznej dla dowolnych trackerów w obrębie systemu, można w łatwy sposób zdefiniować, które procesy są nieefektywne oraz wymagają optymalizacji. Na podstawie zarejestrowanych danych zoptymalizujesz układ hali, korytarze komunikacyjne personelu i pojazdów oraz inne procesy będące w zakresie zainteresowań zakładu.

Kontrolowanie procesów przez pozycjonowanie bezpośrednio wypływa na redukcję roboczogodzin personelu. Lokalizacja dowolnych obiektów w halach o powierzchniach tysięcy metrów kwadratowych usprawni czas dokonywania napraw lub innych zadań przez zatrudniony personel oraz przez firmy zewnętrzne, które są niezaznajomione z rozkładem zakładu. Precyzyjne lokalizowanie docelowego obiektu oraz wizualizacja stref z brakiem dostępu znacząco redukuje czas niezbędny do przejścia z punktu A do B, przez dowolną osobę wyposażoną w tracker oraz tablet z aplikacją.

    Zostańmy w kontakcie!